Om Læringsspillet

Kort Beskrivelse

Designmuseum Danmark har udviklet et læringsspil, der introducerer elever til design. Spillet består af et klasseforløb, der hedder Designlogen, som kan foregå hjemme på skolen. I forløbet skal eleverne både tilegne sig viden og arbejde praktisk/kreativt.

Klassetrin

5.-6. klasse.

Pris

Designlogen: Gratis

Varighed

Designlogen. Varighed: ca. 2 x 1,5 time*. (Klik for at læse mere)

I Designlogen optages eleverne i Designmuseets hemmelige loge, hvor de inddeles i logerne for Bæredygtighed, Form og Funktion og Skønhed. I klasseforløbets del 1 skal eleverne sortere og kreere design ud fra den valgte loges værdier. I klasseforløbets del 2 skal eleverne arbejde med design ud fra alle tre logers perspektiver. Eleverne præsenteres for design fra deres hverdag samt klassikere fra Designmuseet. Opgaverne rammesættes i en spændende fortælling, hvor eleverne er hovedpersonerne. Læs mere om Designlogen.

* Forløbet kan afkortes, udvides eller tilpasses din undervisning efter behov.
Læs om hvordan

Fag

Designlogen er relevant for faget:

  • Håndværk og design.

Læringsmål

  • Eleverne kommer til at arbejde med at vurdere designprocessen bag forskelligt design. De tilegner sig viden om kendte designere og designklassikere, som de skitserer og inspireres af i den kreative proces med udvikling af deres eget design.
  • Eleverne kommer til at arbejde med bæredygtighed og brug-og-smid-væk kultur i forhold til designprincipper fra vugge til grav/vugge. Her indgår også forskellige materialers muligheder og begrænsninger.
  • Eleverne tilegner sig viden og metoder til at forstå og vurdere, hvad (godt) design er ud fra forskellige perspektiver. Og eleverne udfordres i forhold deres egne forbrugsmønstre, værdier og omgang med den materielle kultur.

IT-krav

Designlogen ligger på hjemmesiden www.designlogen.dk. Hjemmesiden udgør en digital, narrativ ramme om elevernes fysiske gruppearbejde i klassen. Opgaverne downloades fra hjemmesiden. For at kunne læse dem, skal du som lærer bruge programmet Adobe Reader, der kan downloades fra Adobes hjemmeside: Link

Minimal brug af IT (Klik for at læse mere)

Et mindstekrav for at kunne afvikle forløbet er, at du som lærer har en computer med en projektor eller en interaktiv tavle, som filmene afspilles fra i klassen, og som logerum og skatkamre kan åbnes på. Denne løsning kræver, at du downloader og printer alle opgaverne på forhånd og udleverer dem til eleverne i klassen.

Optimal brug af IT (Klik for at læse mere)

Hvis eleverne skal gennemføre quizzen, er det en god idé, at eleverne har adgang til en computer eller en tablet to og to. Hvis I fravælger quizzen er det en god idé, at eleverne har en computer til rådighed i hver gruppe. Klassen inddeles i tre overordnede loger. Vi anbefaler, at man er ca. 4-5 personer i hver gruppe. Derfor kan det være en god idé, at underinddele logerne i flere grupper. Derudover er det en god idé, at læreren anvender en interaktiv tavle eller egen computer med projekter, når filmene skal afspilles og undervisningsforløbet skal oprettes.

Sådan kommer du igang