Kom i gang med at bruge Designlogen

Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen

 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd.
 2. Opbygning af hjemmesiden
 3. Udprinte de tre opgaver til eleverne (opgave 1, opgave 2 og opgave 3).
 4. IT-udstyr
 5. Papir og blyant og farver til skitser (evt. flere materialer)
 6. Quiz - som forberedende opgave (valgfri) (ca. 10 min)
 7. Sådan opretter du et undervisningsforløb

Oversigt over klasseforløbet, Designlogen

Designlogen I ca. 90 min.

 1. Brainstorm (lærerstyret) (ca. 5-10 min.) (valgfri)
 2. Quiz-logeinddeling af eleverne (ca. 10 min.)
 3. Film1 fra computer eller interaktiv tavlen (3:15 min.)
 4. Eleverne får adgang til deres logerum
 5. Opgave 1: Designnøglen
 6. Opgave 2: Skatkammeret

Designlogen II ca. 90 min.

 1. Film 2 (1 min.)
 2. Opgave 3: Designtopmødet (læreren kan tilpasse selv)
 3. Brev fra Silvia til eleverne
 4. Spørgsmål til eleverne (valgfri)
 5. Quiz eller afsluttende diskussion (valgfri)

Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre

Det anbefales, at du som lærer gennemgår lærermanualen som forberedelse til klasseforløbet, Designlogen, så du kender universet og kan præsentere eleverne for opgaverne. Situationen i klassen er, at eleverne skal optages i Designmuseets hemmelige Designloge og hjælpe Designlogens overhoved, Silvia Rosenbusk, med at løse forskellige problemstillinger. Eleverne inddeles i tre underloger, som hver har et digitalt logerum og et skatkammer. Fortællingen og universet bliver introduceret for eleverne i de små film. Og adgangen til de tre digitale logerum styrker indlevelsen i universet.

Opbygning af hjemmesiden

www.designlogen.dk består primært at de tre logesrum med skatkamre, der både kan være aflåst og åbne. Derudover består hjemmesiden af en quiz, to film, opgaver samt manualen, ”Kom i gang”. De eneste interaktive opgaver er quizzen samt opgave 2, hvor eleverne skal sortere deres skatkamre. Resten af opgaverne, der hører til Designlogen, skal laves fysisk som individuelle designopgaver, gruppearbejde og præsentationer i klassen.

Udprinte opgave 1, opgave 2 og opgave 3 til eleverne

Det er en god idé, at printe alle opgaverne på forhånd – meget gerne i farver.
Opgave 1 findes i tre forskellige udgaver, da opgaverne er tilpasset hver sin loge. Opgave 2 og 3 er ens for hele klassen.

IT-udstyr

 • Læreren: Som minimum skal du i klassen have en computer med en projektor eller en interaktiv tavle, som er tilsluttet internettet. Lærerens computer skal bruges til at vise film på og til at oprette undervisningsforløb på.
 • Eleverne: For elevernes vedkommende anbefales det, at hver logegruppe har en computer (gerne en bærbar eller en tablet) i klassen. Elevernes computer skal bruges til at arbejde med logerum og skatkamre. Hvis logerne inddeles i mindre grupper, anbefales det, at hver gruppe har en computer.

Papir, blyant og farver

Flere af opgaverne går ud på, at eleverne skal designe ting. Som minimum skal de lave skitser til design på papir med blyant og farver. Det er denne version, der kalkuleres med i det tidsforbrug, som er angivet her. Hvis I vil arbejde videre med opgaverne i en forlænget udgave af læringsspillet, kan eleverne arbejde videre med deres skitser i model, i fx ler, papirler eller i ståltrådskonstruktioner med avispapir og gips, som males.

Quiz

Til Designlogen hører en quiz, som eleverne også kan tage forud for klasseforløbet, Designlogen, fx som hjemmeopgave. Hvis du vælger at tage quizzen som en del af klasseforløbet, anbefales det at tage den efter brainstormen om design. Quizzen består af ti spørgsmål. Eleverne bliver inddelt i de tre loger ud fra deres personlige værdier, når de har udfyldt quizzen online. Quizzen kan evt. vælges fra. Men i så fald skal læreren inddele eleverne i loger.

Tip!
Hvis quizzen tages dagen før (flere dage før) Designlogen gennemgås i klassen, kan du som lærer evt. bede eleverne om at tage noget tøj på i skole, som de mener passer til deres loge.

Sådan opretter du undervisningsforløbet

For at oprette et nyt forløb på hjemmesiden, skal du klikke på linket “Opret nyt forløb”. Du vil så få en kode, som eleverne skal indtaste.

 1. Bed eleverne om at gå til hjemmesiden www.designlogen.dk.
 2. Eleverne skal nu klikke på knappen “Elevindgang”.
 3. Eleverne indtaster den 6-cifrede kode, som læreren får, når man klikker på “Opret nyt forløb”. De kan nu komme ind i deres logerum med lukkede døre til skatkamrene.

Klik her: Opret nyt forløb

Designlogen I

Brainstorm

Hvis det er første gang, eleverne beskæftiger sig med design, er det en god idé at starte undervisningen med en brainstorm om, hvad design er. I kan fx tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad synes I er design?
 • Hvad i dette lokale er designet?
 • Hvad er ikke design?
 • Kan noget design kaldes godt?
 • Kan andet design kaldes dårligt?
 • Hvad er forskellen på godt og dårligt design?
 • Har I nogle ting derhjemme, eller kender I til nogle ting, der kunne stå på et designmuseum?

Quiz (10 min.) og logeinddeling af eleverne

Af tidsmæssige årsager anbefaler vi, at man tager quizzen forud for forløbet eller som hjemmeopgave, men den kan også tages som en del af i klasseforløbet, Designlogen. Selve quizzen bør ikke tage mere end 10 minutter, hvis al computerudstyr er klar på forhånd. Quizzen består af ti spørgsmål. Eleverne bliver inddelt i de tre loger ud fra deres personlige værdier, når de har udfyldt quizzen online. Quizzen ligger på elevsiden. Quizzen kan evt. vælges fra. Men i så fald skal læreren inddele eleverne i de tre loger. Eleverne skal notere hvilken loge, de tilhører.

Film 1 (3:15 min.) afspilles fra computer/ interaktiv tavle

Undervisningsforløbet starter med, at klassen i fællesskab ser introduktions-filmen til Designlogen. Her præsenteres eleverne for fire forskellige tilgange til design. Tilgangene fremstilles som loger, der har hver sin leder og syn på, hvad der er godt design. Eleverne møder Logerne for Bæredygtighed, Form og Funktion og for Skønhed. De tre loger har en fælles fjende: Logen for Storforbrug, som kun har øje for penge, profit og masseproduktion. Eleverne kan optages i de tre første loger, mens Logen for Storforbrug fungerer som elevernes modstander i rammefortællingen.

NB: Vær opmærksom på, at computeren skal være forbundet til internettet for at kunne afspille filmen.

Eleverne får adgang til deres logerum

Inden eleverne går i gang med at løse opgave 1, skal de have adgang til deres logerum. Det får de på følgende måde:

 • Eleverne indtaster deres kode og trykker på den loge, de tilhører fra forsiden.

Opgave 1: Designnøglerne (ca. 45 min.)

Tidsforbrug og opdeling af forløb:

 • Alle elever er placeret i deres loger og har adgang til deres logerum.
 • Læreren uddeler opgave 1, som er printet på forhånd. Opgave 1 findes i tre versioner: En til hver loge. Læreren gennemgår opgaven med eleverne (maks. 5 min). Læreren uddeler også papir og blyant/farver.
 • Eleverne læser opgaven op for hinanden i deres grupper og tegner hver i sær et forslag til en designnøgle ud fra deres loges værdier (ca.10 min.).
 • Eleverne voterer i deres grupper om, hvilken nøgle, der skal repræsenterer deres loge (ca. 2 min.).
 • Repræsentanter fra logerne præsenterer de valgte nøgler (1-2 min. pr. fremlæggelse) samt logens værdier og logerum for resten af klassen. Logerummet kan vises på ”storskærm”.
 • Efter fremlæggelserne giver læreren eleverne en kode, som de kan åbne logernes skatkamre med.

Efter eleverne er blevet inddelt i de tre loger, udleveres opgave 1: Designnøglerne. På opgave 1 bliver eleverne præsenteret for deres loges værdier. For eksempel er der i Logen for Skønhed et krav til godt design, der går ud på, at det skal være smukt og tidløst. Til gengæld behøver det ikke at være bæredygtigt eller funktionelt. Ud fra logernes værdier og krav til design, skal eleverne designe en nøgle – en designnøgle. Hvis designnøglerne opfylder logernes værdier, vil de kunne åbne logernes skatkamre (læreren giver eleverne en kode, så de kan åbne skatkamrene).

Tip! Det er en god idé at gennemgå de enkelte opgaver med eleverne, inden de laver dem.

Hvis man har oprettet et forløb, tilføjes "Skatkamre" til menuen i toppen. Klik på linket for at låse op for skatkamrene

Download opgaveformuleringen til eleverne (PDF) - Bæredygtighed.

Download opgaveformuleringen til eleverne (PDF) - Form og Funktion.

Download opgaveformuleringen til eleverne (PDF) - Skønhed.

Opgave 2: Sortering af skatkammeret (ca. 45 min.)

Tidsforbrug og forløb:

 • Eleverne har nu fået adgang til logernes skatkamre. De får adgang ved, at læreren udleverer en kode.
 • Læreren uddeler opgaven til logegrupperne og gennemgår opgaven med eleverne (ca. 5. min.).
 • Eleverne læser opgaven op for hinanden i deres respektive logegruppe.
 • Eleverne skal udvælge seks genstande til logens skatkammer og skal læse små tekster om genstandene inden, de udvælger ting til deres loge. Genstandene skal passe til logens værdier (ca. 20 min.).
 • Når eleverne har valgt deres seks genstande, skal de gemme deres opdaterede skatkamre og give dem et navn på maks. 10 bogstaver.
 • Grupperne præsenterer deres valg af genstande til skatkamrene for resten af klassen, og de argumenterer for, hvordan deres valgte genstande passer til deres loges værdier (15. min. for alle grupper). Det virker godt at vise elevernes logerum på storskærm, når de præsenterer deres skatkamre.

Logernes skatkamre har været låst i 100 år, og trænger til en opdatering. I hvert logerum står 12 designgenstande, som eleverne skal sortere, fordi skatkamrene kun kan rumme seks ting. Eleverne arbejder sammen i deres logegruppe om opgaven. Det er vigtigt, at de diskuterer hvilke ting, de vil have med og hvorfor, da gruppen til sidst skal fremlægge de sorterede skatkamre for resten af klassen. Til hver genstand i logen hører en beskrivelse, som kommer frem, hvis man holder musen over genstanden. Genstande kan forstørres på forstørrelsesglasset og kan flyttes til og fra skatkamrene.

Download opgaveformuleringen til eleverne (PDF).

Klasseforløbet Designlogen II

Film 2 (ca. 1 min.)

I film 2 henvender logens overhoved, Silvia Rosenbusk, sig til klassen med en ny opgave. Eleverne skal samle alle tre logers værdier og selv skabe superdesign ud fra disse. Eleverne bliver orienterede om et nært forestående designtopmøde, hvor de skal deltage. Designtopmødet finder sted én gang hvert 100. år.

Opgave 3 Designtopmøde. Elevernes eget design. (ca. 90 min)

 1. Eleverne opdeles i grupper på tværs af logerne, fordi de skal forene de tre logers værdier.
 2. Læreren uddeler Opgave 3 og gennemgår opgaven med eleverne samt uddeler papir og blyanter/farver. Eleverne skal lave design, der skal med på Designtopmødet. Designet skal passe ind i alle tre loger. Læreren kan evt. repetere med klassen, hvad Designtopmødet går ud på og hvorfor, det er vigtigt, at eleverne hjælper Silvia med at lave godt design (ca. 10 min.)
 3. Eleverne skal selv designe en ting. De må gerne tegne den fra flere vinkler, og de skal redegøre for, hvordan den passer ind i alle tre loger. (ca. 20-30 min.)
 4. Eleverne udstiller deres skitser og går rundt i klassen og nominerer de tre bedste forslag. Der kan foretages en hemmelig afstemning (10 min.)
 5. Designerne bag de tre bedste forslag præsenterer deres design for resten af klassen og fortæller, hvordan designet passer til alle tre logers værdier (ca. 6 min.)
 6. Læreren fortæller eleverne, at disse tre designs kommer med på designtopmødet.
 7. Eleverne modtager et brev fra Silvia. Det printes ud og uddeles til hver bordgruppe. Alternativt kan læreren selv læse det højt for eleverne.
 8. Diskuter evt. i klassen om I vil hjælpe Silvia Rosenbusk med at udbrede Designlogens værdier i verden? Jf. spørgsmål.
 9. Hvis der er tid, kan eleverne tage quizzen igen og se, om de har flyttet sig i forhold til deres personlige værdier.

I opgave 3 bliver de tre loger forenede. Eleverne skal nu hver især designe en genstand, som Designlogen skal fremvise på det kommende designtopmøde. Elevernes design skal kunne passe til alle tre loger: Det skal både være smukt, brugbart og miljøvenligt.

Download opgaveformuleringen til eleverne (PDF).

Tips til opgave 3, der kan justeres efter behov
I opgave 3 skal eleverne selv prøve kræfter med designprocessen. De skal bevæge sig fra idéfase til endelig udformning. I den helt korte version af denne opgave, laver eleverne skitser. Hvis der er tid og materialer tilgængelig, kan eleverne bygge modeller af deres design. Små modeller kan fx laves af ståltråd og malertape. Til større modeller kan bruges ler, papirler eller avispapir, der omvikles med ståltråd og efterfølgende beklædes med gipsgaze, som males når det er tørt. Eleverne kan arbejde individuelt eller i små grupper på tre – evt. på tværs af logerne.

Nominering af tre bedste designs til Designtopmødet
Eleverne skal selv nominere de tre bedste designforslag til Designtopmødet. Et krav, de skal tage hensyn til, er, at designet skal leve op til alle tre logers værdier. Eleverne kan enten nominere ved håndsoprækning eller ved hemmelig afstemning. Hvis I har tid og mulighed for det, kan eleverne forud for nomineringen fremlægge deres design, og/eller de kan lave en udstilling med deres modeller eller skitser. De tre nominerede ting indstilles til Designtopmødet.

Brev fra logens leder, Silvia Rosenbusk

Efter nomineringen modtager eleverne et brev fra Silvia om, at hun, takket være elevernes superdesign, har vundet århundredets designtopmøde!

Link til brev

Spørgsmål til eleverne

 • Vil I hjælpe Silvia med at udbrede 100-årslogens værdier?
 • Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvilke værdier, synes I er vigtigst i 100-års logen?
 • Hvilke ting i jeres egen hverdag - derhjemme og i skolen - skal I lave om på, for at leve efter 100-årslogens værdier?
 • Hvilke ting mener I, at jeres forældre skal lave om på?
 • Kunne I tænke jer at lære andre børn og voksne om 100-årslogen?
 • Hvordan vil I gøre det?

Quiz og/eller afsluttende diskussion – valgfri

Hvis eleverne tog quizzen i begyndelsen af forløbet, er det desuden interessant at snakke med dem om hvorvidt de har flyttet sig med hensyn til valg af loge og værdier, og hvorfor. Hvis der er tid, kan klassen tage quizzen igen.

Forslag til videre arbejde i klassen